Άδειες Λειτουργίας Κολεγίων

Άδεια Λειτουργίας του κολεγίου Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το ICBS Thessaloniki Business College έλαβε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Άδεια Λειτουργίας Κολεγίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 2012, Τεύχος 2 (14/08/2013) με αριθμό 108252/ΙΑ 


Άδεια Λειτουργίας του κολεγίου Αθήνας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το ICBS Athens International College έλαβε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Άδεια Λειτουργίας Κολεγίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 198, Τεύχος B (30/01/2017) με αριθμό 3098/K1

Εγγραφείτε στο