Ιστορία

ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ICBS


1977
Ίδρυση του ICBS και συνεργασία με 3 βρετανικά ινστιτούτα:
-CAM Education Foundation
-Institute of Marketing
-Association of Business Executives


1983
Συνεργασία με το University of Georgia, USA.


1990
Δημιουργία του νέου GALENE Campus.


1991
Έναρξη τμημάτων Bachelor’s, σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο ULSTER.


1995
Έναρξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του KINGSTON University, London, UK.


1997
Ίδρυση του Campus στην Αθήνα (ICBS Athens Business College).


2000
Αναγνώριση του ICBS Business College από το BAC (British Accreditation Council)


2000
Αναγνώριση του ICBS Business College από το QAA (Quality Assurance Agency) του U.K.


2002
Αναγνώριση του ICBS Business College από το AMBA (The Association of MBAs) U.K.


2003
Ίδρυση του Campus στη Λάρισα (ICBS Larissa Business College)


2005
Έναρξη Προγραμμάτων στην Κύπρο με τον εκπαιδευτικό φορέα IBS Cyprus Business School


2013
Ένταξη όλων των προγραμμάτων στο Βρετανικό Κρατικό Πανεπιστήμιο "University of Winchester“


2014
Πλήρης αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΣΑΕΠ (Υπουργείο Παιδείας)


2016
Το ICBS γίνεται μέλος PRME (Principles of Responsible Management Education)


2017
Συμπλήρωση 40 χρόνων λειτουργίας

Εγγραφείτε στο