Μήνυμα από τη διοίκηση

Με ιδιαίτερη χαρά, αλλά και με αίσθημα ευθύνης, γράφουμε αυτό το μήνυμα.

Η αποστολή μας, που είναι όχι μόνο να διδάσκουμε, αλλά να διαμορφώνουμε ανθρώπους σε ολοκληρωμένους χαρακτήρες, έτοιμους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά, να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις και τις δυσκολίες του μέλλοντος. Ανθρώπους με ιδέες που μετουσιώνονται σε ανθρώπους με Λόγο και κυρίως με Μέλλον. Φαίνεται πια καθαρά, ότι η αποστολή μας τέθηκε σωστά, υλοποιήθηκε δε με επιτυχία.

Ο μεγάλος αριθμός αυτών που μας εμπιστεύονται μας δημιουργεί ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης: πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις προσδοκίες τους.

Μας εμπιστεύονται τόσο οι οικογένειες και τα νέα τους άτομα που επιθυμούν να φοιτήσουν, όσο και οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, οι οποίοι είτε καλύπτουν τις δαπάνες για τη φοίτηση των ανθρώπων τους – γιατί γνωρίζουν ότι αυτό αποτελεί την καλύτερη, την πιο αποδοτική τους επένδυση – είτε αξιοποιούν τους αποφοίτους μας για την κάλυψη των αναγκών τους.

Θέλουμε να δώσουμε τη διαβεβαίωση και σε όσους μελλοντικά εμπιστευθούν την εκπαίδευσή τους σε μας, ότι θα αισθανθούν – όπως και οι προηγούμενοι – πως σωστά επέλεξαν τον πλέον διακεκριμένο και σοβαρό εκπαιδευτικό οργανισμό Business College στην Ελλάδα, ο οποίος λειτουργεί με διεθνή πρότυπα, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και πιστοποιημένος.


Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ICBS Business College αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο οργανισμό, με σύγχρονες, ειδικά κατασκευασμένες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, με εξειδικευμένο υψηλών προσόντων εκπαιδευτικό προσωπικό, με φροντίδα για το άτομο και με παροχή εκπαίδευσης υψηλής τεχνολογίας, εγγυημένη και πιστοποιημένη (validated) από Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.

Από την πρώτη στιγμή η φιλοσοφία του Ομίλου ICBS Business College βασίστηκε στο πλαίσιο:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
κατά τα πλέον αποτελεσματικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς αλλά και τις μελλοντικές εξελίξεις στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
που συνδυάζουν την ακαδημαϊκή υποδομή με την πρακτική εμπειρία.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ώστε να αναπτύσσεται αμεσότητα, σχέσεις σε γόνιμο εκπαιδευτικό κλίμα ώστε να διευκολύνεται η μάθηση.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ώστε καινοτόμες και νέες ιδέες να δημιουργούνται και κυρίως να εξελίσσονται σε αποτελεσματική επιχειρηματική δράση.

Εγγραφείτε στο