Πιστοποιήσεις

QAA

logo-qaa.jpg

Κατά το 2001, το 2010 και το 2016 το ICBS δέχθηκε για τη δραστηριότητα του στην Ελλάδα τον έλεγχο του Quality Assurance Agency (QAA) από τη Μεγάλη Βρετανία. Είχε ως αντικείμενο τον έλεγχο της συνεργασίας του με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Μετά από μία περίοδο εξέτασης, η οποία διήρκεσε περίπου 1 χρόνο, των δεδομένων, των στοιχείων, των αποτελεσμάτων της κατά την τελευταία πενταετία λειτουργίας και των διαδικασιών, κατέληξε στο ότι η συνεργασία αυτή λειτουργεί εξαιρετικά.

Το ICBS Business College αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί η εφαρμογή με συνέπεια των διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας για τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές του υπηρεσίες, πέρασε με επιτυχία ακόμη ένα έλεγχο από ανεξάρτητο διεθνή φορέα.


UK NARIC

uknaric-logo-new.jpg

Από το 2007 τα πτυχία των αποφοίτων των Κολλεγίων που είναι μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου Κολεγίων έχουν μια πρόσθετη αναγνώριση - αυτήν του Βρετανικού «ΔΙΚΑΤΣΑ». Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από το NARIC που είναι το αντίστοιχο Βρετανικό «ΔΟΑΤΑΠ». Το NARIC (National Recognition and Information Council) έχει την ευθύνη της αναγνώρισης (ή μη) των τίτλων σπουδών όσων ενδιαφέρονται να εργαστούν στη Μεγάλη Βρετανία. Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά βεβαιώνουν, ότι οι τίτλοι σπουδών, που δίδονται σε αποφοίτους των ανωτέρω Κολλεγίων, είναι απολύτως ισότιμοι ως προς τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στη Βρετανία, με εκείνους, που χορηγούνται στους αποφοίτους οποιουδήποτε Βρετανικού Πανεπιστημίου μετά από σπουδές στη Βρετανία. Αυτή είναι μια ακόμη πιστοποίηση για την πλήρη αναγνώριση των «Βρετανικών Πτυχίων» που δίδονται στους αποφοίτους των Κολλεγίων. Σημειώνεται, ότι το Βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ (NARIC) είναι από τα πλέον ενεργά ΔΟΑΤΑΠ στην Ευρώπη και η πιστοποίηση του είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα Κολλέγια και τους αποφοίτους τους. PRME

square-logo.jpg

Το ICBS Business College (Thessaloniki-Athens –Larissa) είναι από το 2016 επίσημα μέλος του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών PRME, του οργανισμού για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ, μετά από πρόταση του University of Winchester, ιδρυτικού μέλους του Οργανισμού και ειδική αποδοχή. Στον Οργανισμό, μετέχουν περισσότερα από 650 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, με τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά πανεπιστήμια, κατά κύριο λόγο από την Αμερική και την Αγγλία. Από την Ελλάδα μετέχουν μόνο το ΟΠΑ, το ALBA και το ICBS.

Το PRME βασίζεται σε 6 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ/ΑΡΧΕΣ

1. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

4. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


UNAI 

unai-member-logo-english.png

Το ICBS Business College, το Μάιο του 2017, έγινε, μετά από αξιολόγηση, τακτικό μέλος του UNAI. Το UNAI (Εκπαιδευτική Επιρροή των Ηνωμένων Εθνών) είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία που ευθυγραμμίζει τις δράσεις των εκπαιδευτικών οργανισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, ειδικά με το να προωθήσουν την υλοποίηση των στόχων και των επιδιώξεων του ΟΗΕ με δράσεις και έρευνα στις κοινές αξίες της κουλτούρας της θεωρίας της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Εγγραφείτε στο