01 Δεκεμβρίου 2020
Υιοθετούμε την τεχνολογία κι εγκαταλείπουμε το χαρτί. Αλλάζουμε, εξελισσόμαστε, προσαρμοζόμαστε!

Υιοθετούμε την τεχνολογία κι εγκαταλείπουμε το χαρτί. Αλλάζουμε, εξελισσόμαστε, προσαρμοζόμαστε!

Στο ICBS έχουμε δεσμευτεί για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας.

Φέτος αποφασίσαμε να μειώσουμε τη χρήση χαρτιού κατά 80% και να εντάξουμε την ορθή χρήση της τεχνολογίας για την καλύτερη και ταχύτερη επικοινωνία και διάδραση με τους φοιτητές, του απόφοιτους και τους συνεργάτες μας. Ειδικά, αυτή τη διαφορετική χρονιά του covid-19, φροντίζουμε περαιτέρω για την ασφάλεια μας, καθώς μειώνουμε τα σημεία επαφής.

Είναι σημαντικό ως παγκόσμιοι πολίτες να υποστηρίξουμε την αειφόρο ανάπτυξη και ο καθένας από την πλευρά του, ακόμη και με μικρές πράξεις, να συμβάλλει στην μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Διαβάστε ακόμα

Εγγραφείτε στο